Sahabat PERKIM

Sunday, March 11, 2012

Bengkel Kemahiran Berdakwah


Serba sedikit mengenai program..

Program ini akan menerangkan mengenai strategi-strategi berdakwah yang sesuai dan berkesan kepada "Not Yet Muslim" yang mana kebanyakan dari kita Muslim tidak mempunyai kepakaran demikian. Bro Lim Jooi Soon amat terkenal dalam kepakarannya menjawab persoalan-persoalan daripada "Not Yet Muslim".

Pertanyaan-pertanyaan daripada "Not Yet Muslim" kadangkala membuatkan kita berasa sangsi dengan kebenaran Islam. Disebabkan itulah ramai Muslim yang murtad. Namun, sekiranya kita dapat menjawab persoalan tersebut maka keyakinan dan keimanan kita terhadap Islam akan lebih bertambah kerana jawapan dari Islam adalah yang paling logik antara semua agama.

Tiada agama yang lebih logik dari Islam. Inilah kepakaran-kepakaran yang akan disampaikan oleh Bro Lim Jooi Soon, InsyaAllah~

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 
(Surah An-Nahl : 125)

No comments:

Post a Comment