Sahabat PERKIM

Wednesday, April 16, 2014

PROGRAMME TRAINING OF TRAINERTraining Of Trainer
Sintok, Universiti Utara Malaysia ( UUM ) - "Training of Trainer" adalah program generasi Kelab Perkim UUM  untuk setiap saff kepimpinan yang baharu dilantintik dan dipilih bagi sesi 2013/2014. Program ini berlangsung selama 2 hari satu malam iaitu dari 27-28 Februari 2014 di Pusat Islam, UUM. Selain itu,  saff kepimpinan yang baharu turut diberi pendedahan dalam usaha membangunkan pengurusan yang sistematik dan berkesan dalam sesebuah organisasi khasnya Kelab Perkim UUM. Matlamat utama program ini adalah untuk melahirkan pemimpin yang berkaliber tinggi, amanah, berketrampilan serta beraklak dan berperibadi tinggi. 

"Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya".[1]
(HR Bukhari)

Selain daripada itu, saff kepimpinan yang baharu sesi 2013/2014 didedahkan dengan aktiviti fizikal yang menguji mental dan ketahanan di kawasan Pelapes UUM.


  


No comments:

Post a Comment